توضیحات تحریک کردن در اطراف جدید فشار در سرزمین های اشغالی


دلایل آغاز دور جدید تنش در سرزمین های اشغالی

خوب کارشناس فلسطینی – اسرائیلی ذکر شد: فلسطینی ها به این نتیجه رسیدند کدام ممکن است قالب های صلح غرب را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی اعراب به نتیجه نمی رسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این دلیل است از دوام را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقابله مستقیم را انواع کردند.


سیدمحمدجعفر رضوی کارشناس امتیازات فلسطین را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسرائیل در تشریح توضیحات تحریک کردن فشار ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نبرد ها بین رژیم صهیونیستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فلسطینی ها به ایلنا ذکر شد: این عملیات ها اجتناب کرده اند زمان ریاست جمهوری نتانیاهو تحریک کردن شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به صورت انفرادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخص خاص انجام تبدیل می شود. این دلیل است پیش آگهی این مانکن عملیاتی کدام ممکن است اخیراً نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل به آن است ردیابی کرده بود، برای تجهیزات امنیتی رژیم صهیونیستی فوق العاده سخت است. استفاده اجتناب کرده اند سلاح های انفرادی توسط مجرم انگیزه عکس است کدام ممکن است عملیات را پیچیده می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید این دلیل است است کدام ممکن است ما شاهد چنین تحریک کردن در عمق اسرائیل هستیم. انگیزه بی نظیر چنین عملیاتی در سرزمین های اشغالی نارضایتی فلسطینی ها اجتناب کرده اند اوضاع سیاسی، مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امنیتی تنظیم شخصی است.


وی شکسته نشده داد: آنها معتقدند مذاکرات را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبادلات دیپلماتیک کدام ممکن است سال ها مهم خورده است، ۹ تنها شکست خورده است، اما علاوه بر این در دوران ریاست جمهوری ترامپ جان را انتخاب کنید و انتخاب کنید حیثیت آنها به تل آویو خریداری شده است. فلسطینی‌ها به این نتیجه رسیده‌اند کدام ممکن است ۹ تنها قالب صلح غرب، اما علاوه بر این قالب‌هایی کدام ممکن است کشورهای عربی حاضر کرده‌اند به نتیجه نمی‌رسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این دلیل است اکنون امکان از دوام را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقابله را انواع می‌کنند. ملاحظه داشته باشید کدام ممکن است طی سه سال قبلی انواع شهرک‌ها در سرزمین‌های اشغالی مرتفع است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این دلیل است فلسطینی‌ها نظاره گر پایمال شدن حقوق شخصی هستند. اجتناب کرده اند منظری تولید دیگری باید ملاحظه داشت کدام ممکن است اسرائیلی‌ها اقداماتی را برای توسعه دیوار، آسانسور پست‌های بازرسی در کرانه باختری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ریختن فلسطینی‌ها اجتناب کرده اند بیت‌المقدس انجام داده‌اند کدام ممکن است {در این} مورد فشار‌ها را بین ۲ طرف تحریک کردن کرده است.


این کارشناس علوم سیاسی ذکر شد: اکنون باید این فشار را در امتداد طرف وضعیت نابسامان مالی ناشی اجتناب کرده اند همه‌گیری ویروس کرونا کدام ممکن است در نتیجه وخامت اوضاع سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امنیتی می‌شود، وارد کنیم. بر ایده اسناد را انتخاب کنید و انتخاب کنید داده های آشکار شده طی سالیان قبلی، اقتصاد فلسطین در کرانه باختری در جاری تعطیلی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این دلیل است شرایط برای او یا او روی حیله و تزویر شده است. اشکال تولید دیگری فشار اسرائیل بر فلسطینیان در مسجد الاقصی است. آنها صدها بر افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مؤمنان فلسطینی در مسجد الاقصی فشار معرفی شده است اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اخیراً شهرک نشینان فوق العاده تندرو همراه خود حمایت مقامات اسرائیل وارد صحن مسجدالاقصی شدند کدام ممکن است این شخصی فشار را چندین برابر می تدریجی. ملاحظه داشته باشید کدام ممکن است در سال ۲۰۰۰، آریل شارون، نخست وزیر وقت اسرائیل، وارد صحن مسجدالاقصی شد کدام ممکن است در پایان انتفاضه دوم را تشکیل داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون همه می بینیم کدام ممکن است یایر لاپید، وزیر خارجه اسرائیل به تازگی وارد مسجدالاقصی شده است.


وی در طولانی مدت خاطرنشان کرد: ورود لاپید به مسجدالاقصی را باید پیام فوق العاده مهمی دانست. از در بلند مدت ای نزدیک لاپید باید جای نفتالی بنت را بگیرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملکرد نخست وزیر جدید را ورزشی تدریجی. در مجموع، عواملی کدام ممکن است اشاره کردن کردم احتمالاً سخت‌تر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تکان‌دهنده‌تر خواهند بود، کدام ممکن است می‌تواند در نتیجه انتفاضه جدیدی شود. به یاد داریم کدام ممکن است در دوران ریاست جمهوری نتانیاهو کدام ممکن است اوضاع سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امنیتی در سرزمین های اشغالی رو به وخامت بود، مواضع شخصی را برای مدیریت فاجعه ترتیب کرد، با این حال اکنون می بینیم کدام ممکن است شرایط همراه خود آن زمان ها انصافاً مشخص است. مورد نیاز به اشاره کردن است کدام ممکن است تعدادی از روز پیش کابینه رژیم صهیونیستی حدود ۱۰۰ میلیون دلار برای شکسته نشده ماموریت دیوار را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این سرزنده سازی ایست های بازرسی در کرانه باختری تصویب کرد کدام ممکن است حاکی اجتناب کرده اند تحریک کردن نبرد ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید فشار ها است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است به فاجعه جدید


انتهای پیام/