تون هاگ شناخته شده به عنوان سرمربی جدید منچستریونایتد تایید شد.


تون هاگ به عنوان سرمربی جدید منچستریونایتد تایید شد.

سرمربی آژاکس شناخته شده به عنوان سرمربی جدید نیروی کار منچستریونایتد راه اندازی شد شد.


به گزارش ایلنا، دیوید اورنشتاین روز قبل از امروز اجتناب کرده اند روزنامه اتلتیک خبر داد کدام ممکن است منچستریونایتد به هماهنگی همراه خود اریک تون هاگ نزدیک شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید این شرکت کننده هلندی شناخته شده به عنوان سرمربی جدید شیاطین سرخ راه اندازی شد می تواند.


فابریزیو رومانو تایید کرد کدام ممکن است منچستریونایتد در جاری کار بر روی کنار هم قرار دادن سازی قراردادها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسناد اجرایی این هفته {است تا} در اسرع وقت رسما انتصاب اریک تون هاگ را ادعا تنبل.


دارایی ها نزدیک به این معلم آن را موضوع زمان می دانند. عمیق آخرین کادر فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هماهنگی همراه خود آژاکس نیز می خواست است.


انتهای پیام/