جذب می کند لستر را انتخاب کنید و انتخاب کنید رم در عصر پیروزی یاران جهانبخش


تساوی لستر و رم در شب پیروزی یاران جهانبخش

در دیدار سر خورد اجتناب کرده اند مرحله نیمه‌آخرین لیگ کنوانسیون اروپا گروه‌ فاینورد سودآور به کسب پیروزی مقابل حریفان شخصی شد.


به گزارش ایلنا، در مرحله سر خورد اجتناب کرده اند مرحله نیمه‌آخرین لیگ کنوانسیون اروپا گروه‌های فاینورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مارسی مقابل هم قرار گرفتند کدام ممکن است این مسابقه همراه خود نتیجه ۳ بر ۲ به درآمد فاینورد خاتمه پیدا کرد. {در این} مسابقه علیرضا جهانبخش، سراسری‌پوش ایرانی فاینورد اجتناب کرده اند دقیقه ۸۲ در مخلوط کردن تیمش قرار گرفت.


این در حالی است کدام ممکن است فاینورد در مرحله زودتر سودآور شد در مجموع ۲ ورزشی همراه خود نتیجه ۶ بر ۴ اسلاویا پراگ را اجتناب کرده اند پیش‌رو بردارد. مارسی هم در مرحله زودتر همراه خود برد ۳ بر عالی برابر پائوک در ۲ ورزشی سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازگشت به این مرحله پای گذاشت.


در تولید دیگری ورزشی این مرحله گروه‌های لسترسیتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رم به مصاف هم رفتند کدام ممکن است این ورزشی همراه خود نتیجه جذب می کند عالی بر عالی تمام شد.


لستر در مرحله در گذشته در مجموع ۲ ورزشی ۲ بر عالی آیندهوون را اجتناب کرده اند جلو درو کردن. رم در در اطراف زودتر سودآور شد در مجموع ۲ ورزشی ۵ بر ۲ گلیمت را شکست دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به این مرحله برسد.


نکته جلب توجه ملاحظه اینجا است کدام ممکن است لستر در ۹ ورزشی زودتر خانگی شخصی در رقبا‌های ecu شکست نخورده بود و هفت برد و یک دو جذب می کند در کارنامه داشت.


 


انتهای پیام/