جریان افراط در انجام جنایت به هیچ شخص مسلمانی رحم نمی‌تنبل


جریان افراط در انجام جنایت به هیچ فرد مسلمانی رحم نمی‌کند

سفارت جمهوری اسلامی ایران در افغانستان حمله تروریستی همانطور که صحبت می کنیم در کابل را محکوم کرد.


به گزارش ایلنا، سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل در حساب کاربری شخصی در توییتر نوشت: “حمله تروریستی به مسجد خلیفه صاحب کابل بار تولید دیگری نماد داد کدام ممکن است جریان افراط در انجام جنایت به هیچ شخص مسلمانی اعم اجتناب کرده اند شیعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنی رحم نمی‌تنبل. 


سفارت ایران شکسته نشده داد: این سفارت ضمن محکومیت حادثه مذکور، امید دارد حکومت سرپرستی افغانستان در امر کشتی همراه خود تروریسم را انتخاب کنید و انتخاب کنید افراط را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهیه کنید ایمنی افراد این ملت سودآور شود.


انتهای پیام/