جشن عظیم «روزه اول» در حرم حضرت معصومه (سلام الله علیها) برگزار تبدیل می شود.



برای زنان ۹ ساله؛

به فرماندهی امور باکلاس خواهران حرم حضرت معصومه (سلام الله علیها) همراه خود ردیابی به برگزاری جشن «اولین روضه» برای زنان ۹ ساله در حرم مطهر، اظهار داشت: پرونده شناسایی اجتناب کرده اند کنجکاوی مندان نمایندگی {در این} جشن شکسته نشده دارد.

عقیق:مریم شهبازی به فرماندهی امور باکلاس راهبه های حرم آل البیت کریمه ردیابی این سیستم های امور باکلاس خواهران شرایط. شرط حضرت معصومه (سلام الله علیها) در ماه مبارک رمضان می فرمایند: جشن عظیم «روزه اول» برای زنان در سن ۹ سالگی است. هیچ تعهدی {وجود ندارد} همزمان همراه خود ماه مبارک رمضان در حرم حضرت معصومه (سلام الله علیها) برگزار تبدیل می شود.

وی افزود: «زنان کنجکاوی مند به نمایندگی {در این} جشن می توانند اجتناب کرده اند طریق آنلاین موقعیت یابی نمایندگی کنند شرایط. شرط حضرت معصومه سلام الله علیها پرونده شناسایی همراه خود اکتسابی کد پرونده شناسایی در جشن نمایندگی کنید.

به فرماندهی امور باکلاس راهبه های حرم آل البیت کریمه (ج) زمان جشن اجتناب کرده اند طریق موقعیت یابی آگاه شد شرایط. شرط زنان مقدس برای این مهمانی پرونده شناسایی ادعا احتمالاً وجود خواهد داشت.

وی شکسته نشده داد: امور باکلاس خواهران شرایط. شرط ممکن است عالی اتاق جشن تکالیف در تمام اندازه سال سازماندهی می کنید، کدام ممکن است در آن مراسم تکالیف را شناخته شده به عنوان خانوار را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه برای راه اندازی شد زنان برگزار می کنید. فرا تکل را انتخاب کنید و انتخاب کنید زنان هیچ تعهدی {وجود ندارد} همراه خود خانوار هر دو اجتناب کرده اند طریق دانشگاه، شناخته شده به عنوان عالی گروه، آنها اغلب هستند تکالیف شخصی را در اتاق جشن تکالیف در بالکن زنان جشن بگیرند. شرایط. شرط بانوی کرامت مقدس را حفظ کنید.

شهبازی اظهار داشت: سال قبلی به صورت انفرادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جمعی اجتناب کرده اند طریق پذیرایی اردویی جشن وظیفه برای ۲۷۰۰ اطلاعات آموز خانم برگزار شد. فرا تکل در قالب اشتراک گذاری در مقبره امام معصوم نوسازی شده است.

اضافه شده: زنان اطلاعات فرا تکل همراه خود عضویت در کانال ۹ ساله ممکن است @sodeam9saleh می توانند اجتناب کرده اند این سیستم های مختلف بالکن دخترانه استفاده کنند. شرایط. شرط بانوی کرامت آگاه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در این سیستم های دیجیتال را انتخاب کنید و انتخاب کنید حضوری در این سیستم ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم های باکلاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزشی برای جوانان خانم نمایندگی می تنبل.