جم نمایندگی جایگزین‌ها برای خدمتگزاری است


 جم شرکت فرصت‌ها برای خدمتگزاری است

مدیرعامل پتروشیمی جم ذکر شد: «جم نمایندگی جایگزین‌ها برای خدمتگزاری است، برای اینکه به بیانات مقام معظم مدیریت دانستن درباره ساخت کدام ممکن است سال‌هاست مانترا سال قرار داده عالی لبیک اساسی بگوییم.»


به گزارش روابط نهایی پتروشیمی جم، عبدالرحیم قنبریان در مونتاژ هم‌اندیشی همراه خود مدیران در ماه مبارک رمضان عنوان کرد: «خداوند را سپاسگزارم کدام ممکن است عالی بار تولید دیگری توفیق کشف کردم به همان اندازه در جهان عسلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه با صنعتگران ارزشمند خانوار عظیم پتروشیمی جم خدمتگزاری کنم.»


وی ضمن گرامیداشت ایام ماه مبارک رمضان اظهار کرد: «در ابتدای کار باید بر مقدمه نیازها کلان نمایندگی این سیستم‌ها را خاص کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در میانه راه پایش کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در انتهای روش به آنچه انتخاب‌گیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایش کرده‌ایم رسیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ببینیم انتخاب ها چه بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مکان رسیده‌ایم.»


مدیرعامل پتروشیمی جم تاکید کرد: «پتروشیمی جم نمایندگی جایگزین‌هاست، ممکن است بیشترین حضور را در نمایندگی‌های درجه جهان عسلویه داشته‌ را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود آنها شناخته شده هستم، با این حال نمایندگی پتروشیمی جم منحصر به فرد است، آن هم به خاطر بحث رشد‌ای کدام ممکن است آغاز کرده هم در زنجیره قطعا ارزش آن را دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم اینکه نمایندگی‌های تکیه کن را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیرمجموعه‌ای دارد کدام ممکن است هیچکدام اجتناب کرده اند نمایندگی‌ها مثل جم {در این} بخش ورود نکرده‌اند.»


قنبریان خاطرنشان کرد: «جم نمایندگی جایگزین‌ها برای خدمتگزاری است برای اینکه به بیانات مقام معظم مدیریت دانستن درباره ساخت کدام ممکن است سال‌هاست مانترا سال قرار داده عالی لبیک اساسی بگوییم. آن یک است جایگزین است کدام ممکن است باید آن را غنیمت دانسته را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند ان استفاده کنیم.»


وی بازگشت به شد: «ممکن است اجتناب کرده اند معاون این سیستم‌ریزی خواستم کدام ممکن است مدیران واحدهای تولیدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ستادی نمایندگی اجتناب کرده اند ابتدای سال این سیستم‌های عملیاتی شخصی را بر مقدمه نیازها کلانی کدام ممکن است برای نمایندگی تدوین کرده‌ایم خاص نمایند؛ سپس همراه خود در نظر گرفته شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم‌ریزی نقشه راه را خاص کرده، انتخاب گرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنچه را تدوین کرده‌ایم در سراسر عالی سال عملیاتی نماییم را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این در میانه راه پایش شود کدام ممکن است مکان اجتناب کرده اند نیازها فضا گرفته‌ایم.»


مدیرعامل پتروشیمی جم خاص کرد: «تمام بخش‌های نمایندگی کدام ممکن است ورزش دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما شناخته شده به عنوان کارمندان آن انجام مسئولیت می‌کنیم مهم هستند، هدف باقی مانده نمایندگی ساخت است، را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} راستا هر اقدامی دارای اهمیت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید می‌تواند بر {نتیجه نهایی} تأثیر بگذارد چرا کدام ممکن است در پایان باید پاسخگوی سهامداران باشیم.»  


عبدالرحیم قنبریان تصریح کرد: «نمایندگی پتروشیمی جم اجتناب کرده اند ۲ جهت حائز اهمیت فوق العاده زیادی است، یکی آنچه در موجود در مجموعه اتفاق می‌افتد کدام ممکن است کار کردن مدیران در طولانی مدت سال تجزیه و تحلیل شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید شناخته شده به عنوان نتایج مجمع حاضر می‌شود. عکس نمایندگی‌های تکیه کن کدام ممکن است در جاری انجام سرمایه گذاری هستند خاصه نمایندگی رشد پلیمر پادجم کدام ممکن است سرمایه گذاری بزرگی را توسط دست اجرا دارد.»


وی افزود: «باید کمک کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازو به بازو هم دهیم به همان اندازه امسال بتوانیم این نمایندگی را به ساخت برسانیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اولین محصولات این نمایندگی را روانه بازار کنیم.»


مدیرعامل نمایندگی پتروشیمی جم یکپارچه داد: «مهم‌ترین سرمایه گذاری پس اجتناب کرده اند این نمایندگی رشد پلیمر کنگان است کدام ممکن است اقدامات فوق العاده خوبی {انجام شده} را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدواریم بدون در نظر گرفتن فوری‌تر باقی مانده شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلنگ اجرای این واحد عظیم همراه خود قریب عالی میلیارد دلار سرمایه‌گذاری زده شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاهد اجرای این سرمایه گذاری عظیم باشیم.»


 


انتهای پیام/