حاتمی‌کیا: طالب‌زاده نادرترین شخصیتی بود کدام ممکن است در سینما می‌شناختم


حاتمی‌کیا: طالب‌زاده نادرترین شخصیتی بود که در سینما می‌شناختم

ابراهیم حاتمی‌کیا کارگردان سینما در پیام را انتخاب کنید و انتخاب کنید یادداشتی درگذشت غیر معمول طالب‌زاده را آسایش ذکر شد.


به گزارش ایلنا، ابراهیم حاتمی‌کیا کارگردان سینما، در پیامی درگذشت غیر معمول طالب‌زاده کارگردان، تهیه‌کننده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجری باسابقه تلویزیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید سینما را آسایش ذکر شد. 


{در این} پیام آمده است: 


«یالطیف


نادرترین یار. 


حاج غیر معمول طالب زاده اجتناب کرده اند میان یاران سر خورد. 


غیر معمول طالب زاده، نادرترین شخصیتی بود کدام ممکن است در بخش آثار هنری سینما می‌شناختم. 


غیر معمول بود در چهره پرنفوذ را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهربانش. 


غیر معمول بود در اصرار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمان به آنچه معتقد بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود همه وجود آن را در رسانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آثار هنری به‌کار می‌بست. 


غیر معمول بود در زیست غریبش در سرزمین غرب. 


غیر معمول بود در سلوک عارفانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مومنانه. 


غیر معمول بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعید می‌دانم کسی فرصتی داشته باشد پوچی او را پر تنبل. 


خدایش او را همراه خود اولیاء محشور تنبل.»


انتهای پیام/