حضور نظامی در مرزها به معنای از اشراف زاده ها اطلاعاتی است ۹ تهدیدی برای نظام


حضور ارتش در مرزها به معنای اشراف اطلاعاتی است نه تهدیدی برای نظام

فرمانده نیروی زمینی نظامی تاکید کرد: حضور ما در مرزها به این معنا نیست کدام ممکن است سیستم ما در معرض خطر است، اما علاوه بر این از اشراف زاده ها اطلاعاتی داده ها بیشتری دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروهای ما را کنار هم قرار دادن نگه می دارند.


به گزارش ایلنا، امیر سرتیپ کیومرث حیدری در سخنانی پیش اجتناب کرده اند خطبه های نماز جمعه درست در این لحظه تهران اظهار داشت: ولادت ۵ فروردین را به نظامی انقلاب تبریک می گویم. زمانی کدام ممکن است نظامی به اذن خداوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به فرمان امام خمینی (ره) هویت نظامی اسلامی را در نظام مقدس جمهوری اسلامی به کف دست آورد. امام بزرگوار ما به مردمان اصل دادند کدام ممکن است در این امروز لشکر شخصی را گرامی بدارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید لشکریان در این امروز راهپیمایی کنند.


وی همراه خود دقیق اینکه این حکومت انقلابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسلامی امام خمینی(ره) در نتیجه تولد نظامی ولایی، مکتبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلابی شد کدام ممکن است اجتناب کرده اند اولین روز سلطنت ایشان در بخش های مختلف ایجاد کرد، به همان اندازه همراه خود مورد توجه قرار گرفت به این ستارگان به بیراهه نرویم. آسمان ایران را زینت داده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در هدف استان را انتخاب کنید و انتخاب کنید استان مرکزی استوارتر می معادل.


فرمانده نیروی زمینی همراه خود دقیق اینکه درست در این لحظه برای نیروی زمینی ولایتمداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ولایتمداری اهمیت بیشتری دارد، تصریح کرد: درست در این لحظه مدیریت به جهاد دلیل دادند کدام ممکن است نظامی جمهوری اسلامی ایران {در این} بخش پیشگام بود. سبک.” رئیس انقلاب جهاد تبیین را منصفانه وظیفه بلافاصله، قطعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همگانی گفتن کرده‌اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین رویداد تعدادی از پرس و جو را برای افراد گران کنار هم قرار دادن کرده‌ام.


حیدری یکپارچه داد: اولاً چرا جهاد را تبیین کنید؟ از به فرموده رئیس جهاد انقلاب تبیین خواستن مبرم، قطعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همگانی درست در این لحظه ما. از دشمنان قسم خورده این نظام به موضوعاتی کدام ممکن است هویت انقلابی ما همراه خود آن پیوند خورده را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب ارزش های اسلامی ما به آن است خوشحال از می تدریجی، توجه دوخته اند. در بخش ای به تماس گرفتن جهاد باید مثل در همه زمان ها دلیل دهیم کدام ممکن است باید انقلابی بود، انقلابی ماند، ولایتمدار بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ولایتمدار هم ماند به همان اندازه این خیال نپخته دشمن مثل در همه زمان ها فراموش شود.


وی همراه خود ردیابی به مناطق مورد هدف دشمن کدام ممکن است باید آنها را رفع کنیم خاطرنشان کرد: اولین را انتخاب کنید و انتخاب کنید محوری ترین هجمه دشمن دستور ولایت فقیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس اقتصاد، سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرانجام توان دفاعی نیروهای مسلح است. در امتیازات مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید باکلاس نیز خدای ناکرده متخصصان مربوطه به این امر ملاحظه کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید معادل در همه زمان ها حکومت خواهند کرد. انشاالله همراه خود مانترا امسال تحمیل موسسات اشتغالزا را انتخاب کنید و انتخاب کنید داده ها بنیان گام بلندی بردارند.


فرمانده نظامی همراه خود دقیق اینکه ۲ موضوع درمورد به ماموریت ما در جهاد است، تصریح کرد: اول جایگاه ولایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید جایگاه مرکزی در نیروهای مسلح را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظامی جمهوری اسلامی ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوم تبیین توان دفاعی. همراه خود عنایت الهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید راهنمایی ولی امر مسلمین را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان شریف ما را انتخاب کنید و انتخاب کنید به طور قابل توجهی نیروهای مسلح باید در زمانی کدام ممکن است آنها را نظامی اسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظامی جمهوری اسلامی ایران می نامیم به دین اسلام تغییر شوند.


به آموزش داده شده است حیدری، درست در این لحظه همراه خود استفاده اجتناب کرده اند سوره حمد کدام ممکن است می فرماید باید صراط مستقیم داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرانجام راه حق را به سعادتمندان در غیبت نبی مکرم اسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید ائمه هود داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اینکه هر کدام اجتناب کرده اند این اعضای خانواده به نوبه شخصی نمادی ملموس هستند، این صراط مستقیم بود، صراط مستقیم امت ما ولایت فقیه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید صراط مستقیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاخص درست در این لحظه ما حضرت آیت الله خامنه ای است.


وی افزود: در مبحثی کدام ممکن است می گوید نعمت بر آنهاست، ما معتقدیم کدام ممکن است منظور اجتناب کرده اند این نعمت، نعمت غول پیکر ولایت است کدام ممکن است خداوند به امت اسلامی ما برکت داده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما را اجتناب کرده اند آن بهره مند ساخته است.


فرمانده نیروی زمینی نظامی همراه خود تاکید بر اینکه در قبال این نعمت الهی تعهد بی نظیر شخصی می دانیم کدام ممکن است خوشایند کار کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید خدا را شکر کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مراد اجتناب کرده اند ولایت فقیه را در هر جزء رعایت کنیم، اظهار داشت: توان دفاعی کدام ممکن است {همه ما} داریم. باید در تبیین جهاد استفاده شود، درست در این لحظه باید این پرس و جو برای ما پیش بیاید کدام ممکن است چرا دشمنان ما به پدافند کشورمان حمله کردند؟


حیدری افزود: انگیزه این امر اینجا است کدام ممکن است {در این} جغرافیای هستی تنها نیروی مسلحی است کدام ممکن است درست در این لحظه توانسته روی پای شخصی بایستد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودکفایی را برای از دوام به سمت زیاده خواهی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعصبات دشمنان به منصه ایجاد برساند. اسلام نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران است.»


وی همراه خود دقیق اینکه توانایی دفاعی که نخواهد شد کدام ممکن است ملت را معادل برخی ملت ها به انبار باروت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تسلیحات قرض گرفته شده اجتناب کرده اند غرب تغییر تدریجی، در ۲۳ لشکر کدام ممکن است چرخه دفاعی آن را نمایند، توانایی بالای شخصی را آرم دادند.


فرمانده نیروی زمینی همراه خود دقیق اینکه درست در این لحظه در ۲۳ بخش به خودکفایی درست رسیده ایم، اظهار داشت: ۲۳ بخش چرخه دفاعی ما را تعیین کنید می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکپارچه عملیات را {تضمین می کند}. این حفاظت همراه خود اصل مقام معظم مدیریت محقق شد. آثار را انتخاب کنید و انتخاب کنید برکات تداوم در عملیات را انتخاب کنید و انتخاب کنید روی پای ممکن است بودن نیز در بخش های مختلف نمایان شده است. این را در تمرینات را انتخاب کنید و انتخاب کنید در موجود در مرزهای ملت به خوبی آرم دادیم.


حیدری اظهار داشت: حضور ما در مرزها به این معنا نیست کدام ممکن است نظام ما در معرض خطر است.


وی یکپارچه داد: یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند مولفه های توانایی ما اینجا است کدام ممکن است نیروهای نیروی دریایی در جهان حضور داشتند کدام ممکن است صدها هژمونی آمریکا را زیر پا گذاشتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید درست در این لحظه آنها را تحمل تعقیب قرار می دهیم به همان اندازه همراه خود ننگ جهان را توقف کنند.


فرمانده نیروی زمینی نظامی خطاب به رژیم صهیونیستی اظهار داشت: خاطرات انهدام ممکن است را در تمام پادگان ها شناخته شده به عنوان سیگنال روانشناختی تحمیل کرده ایم.


حیدری همراه خود دقیق اینکه ملت ما اجتناب کرده اند ایمنی بالایی برخوردار است، اظهار داشت: شوخی هایی کدام ممکن است در خصوص مرزها در دنیای آنلاین ما تبدیل می شود کار دشمن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید نباید اجتناب کرده اند آن غافل شوید.


وی همراه خود دقیق اینکه هم در بخش امنیتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم در کمک به مردمان حضور داشتیم، اظهار داشت: رئیس انقلاب نیز اجتناب کرده اند کار کردن ما در نظامی در زمان زلزله را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیل ابراز خرسندی کردند. اجتناب کرده اند زمان شیوع کرونا تاکنون ۲۸ بیمارستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۲ هزار کادر پزشکی مجرب را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۰ حامی سلامت داشته ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ بیمارستان ابدی تنفسی ساخته را انتخاب کنید و انتخاب کنید به وزارت بهداشت منتقل شده است.


انتهای پیام/