حماس آرزو کرد حفاظت اجتناب کرده اند مسجد الاقصی شد


حماس خواستار دفاع از مسجد الاقصی شد

حماس همراه خود صدور ادعا ای اجتناب کرده اند فلسطینی ها خواست به همان اندازه فردا جمعه برای دفاع اجتناب کرده اند مسجد الاقصی به الاقصی بروند.


به گزارش ایلنا به نقل اجتناب کرده اند روسیا الیوم، حماس همراه خود صدور ادعا ای اجتناب کرده اند فلسطینی ها خواست فردا جمعه برای دفاع اجتناب کرده اند مسجد الاقصی شخصی را به الاقصی برسانند.


حماس همانطور که صحبت می کنیم اجتناب کرده اند مردمان فلسطین در همه مناطق خواست به همان اندازه اجتناب کرده اند مسجد الاقصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قدس دفاع کردن کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند آنها به سمت شبح اشغالگران را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرک نشینان صهیونیست دفاع کردن کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساختار صهیونیست ها برای هتک حرمت مسجد الاقصی را درهم بشکنند. قربان قربان» این مسجد شریف را بیاورید.


{در این} ادعا آمده است: تجمع فلسطینی ها در مسجد الاقصی آرم دهنده وحدت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقتدار مردمان فلسطین برای از دوام به سمت رژیم غاصب صهیونیستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرک نشینان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکید آنها بر حقوق سراسری شخصی همراه خود محوریت معضل رژیم صهیونیستی است. اورشلیم.انتهای پیام/