حمله به کاروان لجستیکی آمریکا در عراق


حمله به کاروان لجستیکی آمریکا در عراق

منابع عراقی از حمله به کاروان نظامی آمریکا در استان بصره خبر دادند.


به گزارش ایلنا، منابع عراقی از حمله به کاروان نظامی آمریکا در استان بصره خبر دادند.


به گزارش صابرین نیوز، این بمب گذاری اندکی بعد از ظهر در مقابل کاروان کمک های لجستیکی بین المللی به رهبری ایالات متحده با استفاده از یک بمب کنار جاده ای منفجر شد.


این بمب گذاری اندکی بعد از ظهر در مقابل یک مرکز استخدام پلیس در جریشان الهدوی منفجر شد.


در ماه های اخیر کاروان های لجستیکی آمریکا در مناطق مختلف عراق مستقر شده اند.



انتهای پیام/