خبرنگاران خواهان حقوق خود هستند


خبرنگاران خواهان حقوق خود هستند

معاون اول رئیس جمهور در پیام خود به مناسبت روز خبرنگار، خبرنگاران را خواستار شعور اجتماعی صحیح و هوشیار، کارگران زحمتکش و خستگی ناپذیر در تنویر افکار عمومی دانست.


به گزارش ایلنا، متن ارسالی محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور به مناسبت روز خبرنگار به شرح زیر است.


خبرنگاران، رسانه ها، مطبوعات و کسانی که به هر نحوی رویدادها را پوشش می دهند، وظیفه سنگینی در قبال جامعه و مردم دارند.


خبرنگارانی که کارگرانی زحمتکش و خستگی ناپذیر در مطالبه شعور اجتماعی صحیح و احیا شده و تنویر افکار عمومی هستند، خبرنگارانی که شجاعانه از قلم و رسانه خود در جهت ارتقای سلامت و فرهنگ عمومی استفاده می کنند.


امسال به مناسبت روز خبرنگار حسینی مصادف با عاشورای حسینی از زحمات خالصانه و مجدانه هنرمندان و نویسندگان رویداد قدردانی می کنیم و امیدواریم که بتوانند بسترهای لازم را برای فعالیت های روشنگرانه جامعه فراهم کنند. روزنامه نگاران


انتهای پیام/