خط لوله میدان گاز ساکاری در روزهای آینده تکمیل می شود


خط لوله میدان گاز ساکاری در روزهای آینده تکمیل می شود

به گفته معاون شرکت نفت ترکیه، خط لوله به میدان گازی ساکاریا در چند روز آینده تکمیل خواهد شد.


به گزارش ایلنا از آناتولی، عبدالرحمن تریاکی، معاون شرکت نفت ترکیه در گفتگو با خبرنگاران درباره خط لوله گاز طبیعی به طول ۱۷۰ کیلومتر از میدان گازی ساکاری تا ساحل فیلسوس، گفت: این پروژه اجرایی می شود. طی چند روز آینده تکمیل خواهد شد.


وی تاکید کرد: تلاش می شود انتقال گاز تولیدی از میدان گازی ساکاریا در دریای سیاه به ترکیه در سه ماهه اول سال ۲۰۲۳ آغاز شود.


وی در خصوص ادامه فعالیت های مرتبط در سطح آب و خشکی افزود: احداث خط لوله ۱۷۰ کیلومتری زیر دریای سیاه برای انتقال گاز استخراجی به خشکی در سال جاری به پایان می رسد. آمدن روزها.


انتهای پیام/