داوران سومین رویداد «تصویر دهم» معرفی شدند


هفت چهره سینمای ایران به رهبری مجید مجیدی کار سومین فیلم کوتاه عاشورایی شخصیت دهم را قضاوت می کنند.


به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی جشنواره، دبیران سومین رویداد «تصویر دهم»، محمد رهبر، مجید مجیدی، کمال تبریزی، سیدرضا میرکریمی، رضا کیانیان، محمدحسین مهدویان، بهروز شعیبی و هادی حجازی فر هستند. هفت نفر از اعضای هیئت داوران این رویداد سینمایی فیلم کوتاه عاشورایی اعلام شد.


مجید مجیدی به عنوان مدیر رویداد، هیئت داوران را برعهده خواهد داشت.


هیئت داوران رویداد «شخصیت دهم» فیلم کوتاه «عاشورایی» از هنر این رویداد سال آینده حمایت کرده و ایده‌های اثر و داستان بخش فیلم کوتاه را قضاوت خواهند کرد.


سومین دوره از رویداد فیلم کوتاه عاشورا، دهمین ظهور، از دو بخش فیلم کوتاه و ایده داستان تا ۱۰ شهریور تشکیل شده است.


رویداد فیلم کوتاه «تصویر دهم» با مشارکت موسسه خیریه راه ایمان و عتبه مقدس حسینی (دوستی صلح) به صورت غیردولتی برگزار می شود.


انتهای پیام/