درج قیمت سمعک الزامی است


درج قیمت سمعک الزامی است

اتاق اصناف ایران اعلام کرده است که عرضه کنندگان سمعک موظفند قیمت مصرف کننده محصول را طبق قیمت مصوب در پورتال اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی منعکس کنند.


ایلنا در این اطلاعیه اعلام کرد که بخشنامه ای از سوی وزارت کشاورزی، خواربار و روستایی در خصوص نحوه فروش و عرضه سمعک از سوی تامین کنندگان و نمایندگان فروش سمعک با توجه به ضرورت و اهمیت ارتقای عرضه و توزیع سمعک وارداتی ابلاغ شده است. با نرخ ارز رسمی و سازمان های دارویی

بر اساس اطلاعات به دست آمده از سازمان غذا و دارو، این دستگاه باید توسط متخصص گوش و حلق و بینی یا شنوایی شناس یا تنها تامین کننده یا نماینده فروش مجاز سفارش داده شود.

همچنین از اول تیرماه ۱۴۰۱ به منظور شفاف سازی و اصلاح سیستم توزیع، کلیه شرکت های عرضه کننده سمعک موظف شدند قیمت مصرف کننده محصول را طبق قیمت مصوب در پورتال سازمان تجهیزات پزشکی کشور منعکس کنند. و نیازهاانتهای پیام/