در خصوص روابط مالی شرکت ملی نفت ایران و دولت، دستور اجرایی ابلاغ شد


در خصوص روابط مالی شرکت ملی نفت ایران و دولت، دستور اجرایی ابلاغ شد

ترتیبات اجرایی روابط مالی شرکت ملی نفت ایران و دولت با امضای معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.


به گزارش ایلنا، هیأت وزیران در جلسه ۲۴ تیرماه ۱۴۰۱ و در اجرای بند (۱) بند (۱) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کشور. قرارداد فیمابین بین وزارت نفت (از طرف دولت) و شرکت ملی نفت ایران، بازنگری دستورالعمل نحوه اندازه‌گیری حجم و وزن نفت، اصلاح روابط مالی دولت با شرکت نفت، گاز، فرآورده‌های اولیه. و آیین نامه اجرایی مربوط به تصویب رسید.


انتهای پیام/