دستورالعمل پاداش نهج برای کارگران فراری وظیفه ابلاغ شد


دستورالعمل پاداش نهج برای کارگران فراری وظیفه ابلاغ شد

نیروی هوایی دستورالعمل هایی را در مورد نحوه رفتار با پرسنل وظیفه صادر کرده است تا آنها را تشویق به بازگشت به وظیفه کند.


به گزارش ایلنا از نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، برای بهبود فضای سربازی برای اعزام سربازان خود وکالت به منظور ادامه خدمت سربازی از قبیل: تحصیل سربازان در شهر محل سکونت و در صورت امکان ستاد و واحدهای پشتیبانی در قلمرو آن؛ اعطای گواهینامه و رزومه به پرسنل وظیفه ای که با توجه به توانایی و سن خود خدمت می کنند، تحت آموزش مهارت ها قرار می گیرند و با موفقیت فارغ التحصیل می شوند. مشمولان مجاز به معافیت کامل یا جزئی از دوره های مربوطه، انتظامی و ارشد برای هر فرزند سه ماه معافیت از خدمت سربازی ایجاد می کنند و شهروند و خانواده تحت تکفل وی مشمول تخفیف دفترچه خدمات پزشکی نیروهای مسلح (همسر) می شوند. و فرزند) در واحد از زمان بازگشت.


لذا به کلیه مشمولان فراری اخطار می شود ضمن استفاده از این فرصت، ضمن تکمیل مدت باقیمانده خدمت سربازی، از تخفیف شناسنامه و تکمیل کمک های فوق در مواقع لزوم، سریعاً خود را معرفی نمایند. فعالیت کارگری آخرین واحد خدماتی همراه با مدارک شناسایی در صورت امکان.


انتهای پیام/