دستور العمل اجرایی ماده ۷۰ قانون جامع «خدمت به ایثارگران» در جلسه هیئت دولت تصویب شد.


دستور العمل اجرایی ماده ۷۰ قانون جامع «خدمت به ایثارگران» در جلسه هیئت دولت تصویب شد.

ماده ۷۰ قانون خدمات ایثارگران در جلسه روز چهارشنبه ۲۱ مرداد ۱۴۰۱ هیأت وزیران، دستورالعمل اجرایی سهمیه پذیرش ایثارگران در دانشگاه ها را تصویب کرد.


به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری ایثار، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، بر اساس ماده ۷۰ قانون ارائه خدمات فناوری اطلاعات و اصلاحات آن، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان، آموزش پزشکی، و این قانون کلیه دانشگاههای دولتی و سازمانهای غیردولتی و دستگاههای اجرایی مندرج در ماده ۲ موظف به تأمین سهمیه پذیرش در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و اعطای بورسیههای خارجی و داخلی و ایجاد فرصتهای تحصیلی می باشند. و آموزش دکتری تخصصی (۵) کمتر از درصد سهمیه ویژه (۲۵) برای جانبازان و همسر و فرزندان آنها و همچنین همسر و فرزندان رزمندگانی که حداقل ۶ ماه (۲۵) درصد داوطلبانه در جبهه حضور داشته اند. تعیین درصد سهمیه به همسر و فرزندان شاهد، جانباز و آزادگان و همسر و فرزندان جانبازان بالای ۲۵ سال.


همچنین در صورتی که (۲۵) درصد از سهمیه ایثارگران (ماده ۷۰ قانون خدمات رسانی به ایثارگران و ماده ۷۰ قانون اصلاحی آن) به طور کامل احراز نشده باشد (۵) درصد سهمیه ویژه ایثارگران. جانبازان (۲۵) درصد و حداقل ۲۵ نفر از همسران خصوصی و فرزندان و همسران سربازانی که حداقل به مدت ۶ ماه به صورت داوطلبانه در جبهه حضور داشته باشند، بر عهده دولت است. مابقی (۲۵) درصد پست های خالی بیش از (۵) درصد مذکور به ایثارگران کمتر از (۲۵) درصد، همسر، فرزندان و همسران آنها حداقل به مدت ۶ ماه به صورت داوطلبانه تعلق می گیرد. حضور در جبهه که شرایط لازم فراهم است.


در این راستا، بر اساس پیشنهاد بنیاد “امور متاهلین و جانبازان”، دولت اوکراین با وزارت دفاع، وزارت پشتیبانی نیروهای مسلح، سازمان برنامه و بودجه کشور و ستاد کل نیروهای مسلح همکاری کرد. نیروها و تدوین قانون جامع «خدمت به ایثارگران» /۷۵/، در قانون تنظیم برخی از بخش‌های آیین‌نامه مالی دولت، مواد /۴۷/ بند (الف) ماده ۹۰ قانون نظام‌نامه برنامه ششم توسعه، دستورالعمل اجرایی فوق الذکر به تصویب رسید.


انتهای پیام/