دلایل تفاوت قیمت مسکن اعلام شده از سوی مرکز آمار و بانک مرکزی تشریح می شود


سازمان برنامه و بودجه تفاوت میانگین قیمت هر مترمربع مساحت شهر تهران توسط مرکز آمار و بانک مرکزی را ناشی از تفاوت در روش میانگین عنوان کرد.

بخش مسکن و مسکونی یکی از بخش های مهم اقتصاد کشور است و با توجه به نیاز مبرم به آمارهای موثق کمی و کیفی در این بخش، مرکز آمار ایران آن را به عنوان منبع رسمی آمار کشور منتشر کرده است. . و آمار این حوزه را منتشر کرد.

مرکز آمار ایران گزارش ماهانه قیمت واحدهای مسکونی را با مشخصات زیر ارائه می کند.

۱- تنها منبع تهیه این گزارش، داده های خام ثبت شده در سامانه ثبت معاملات املاک کشور است که برای محاسبات مرکز آمار ایران و بانک مرکزی استفاده می شود.

۲- مرکز آمار ایران ۲ نوع میانگین قیمت (حسابی و وزنی) و شاخص قیمت یک فقره را برای خانه های تغییر یافته ثبت شده در سامانه ارائه می کند. گزارش تهیه شده توسط بانک مرکزی تنها شامل میانگین حسابی است. هر یک از این میانگین ها نقش و کاربرد منحصر به فردی دارند. گزارش مرکز آمار ایران تمامی نیازهای احتمالی کاربران مختلف را پوشش می دهد.

• روش میانگین حسابی تعداد واحدهای تعویض شده در دوره مورد نظر را در نظر نمی گیرد و با تمام واحدهای مسکونی (اعم از بزرگ و کوچک) یکسان برخورد می کند و به آنها وزن یکسان می دهد.

• روش میانگین وزنی هر واحد را بر حسب فوت مربع وزن می کند تا میانگین قیمت منطقه را تعیین کند و تفاوت بین متراژ مربع واحدهای جایگزین شده و قیمت ذکر شده را محاسبه می کند. بانک مرکزی به این روش مهم محاسباتی توجهی نکرده است.

شاخص قیمت مسکن با استفاده از روش هدونیک (تعدیل کیفیت) محاسبه می شود و برای تعیین دقیق شاخص قیمت مسکن مسکن های مورد معامله در هر دوره مناسب است.

در این راستا از شاخص های میانگین بالا استفاده نمی شود (از آنجایی که مسکن تجاری در هر دوره متفاوت است) و تغییرات قیمت را به طور دقیق منعکس نمی کند، اما شاخص قیمت اثر تغییرات کیفیت را از منبع داده حذف می کند، بنابراین یک شاخص دقیق است. برای محاسبه تورم در این حوزه. در نظر گرفته شده.

۳- اختلاف میانگین قیمت تخمینی اعلام شده توسط بانک مرکزی و مرکز آمار ایران با روش مشابه تقریباً یک میلیون تومان بوده است. این در حالی است که رسانه ها به اشتباه میانگین موزون قیمت مرکز آمار ایران و میانگین قیمت محاسباتی بانک مرکزی را با هم مقایسه کردند که منجر به سوء تفاهم در مقایسه دو نوع مختلف قیمت میانگین شد.

۴- بر اساس داده های خام ثبت شده در سامانه ثبت معاملات املاک کشور، در تیرماه ۱۴۰۱ تنها ۸ و ۱۱ معامله در مناطق ۱۹ و ۲۰ تهران در سامانه ثبت شده است. این تعداد محدود تراکنش به ما اجازه نمی دهد که میانگین قیمت ها را برای منطقه محاسبه کنیم.

بنابراین قیمت این مناطق در محاسبات مرکز آمار لحاظ نشده است. در گزارش مرکز آمار به این موضوع اشاره شده است. میانگین قیمت این مناطق کمتر از متوسط ​​قیمت تهران است و عدم وجود این قیمت ها در محاسبات باعث شده است که میانگین قیمت مرکز آمار کمی بالاتر از گزارش بانک مرکزی باشد.

۵- مرکز آمار ایران آدرس های استخراج شده از سامانه ثبت معاملات املاک کشور را پالایش و ویرایش و با استفاده از اطلاعات دقیق طول و عرض جغرافیایی در منطقه صحیح وارد می کند.

اما این فرصت در اختیار بانک مرکزی نیست. بنابراین این نکته باعث شد تا میانگین اختلاف قیمت دو دستگاه برای منطقه و شهر تهران محاسبه شود.