دومین پوستر مناسب «مقام مهدی» آشکار شد


دومین پوستر رسمی «مقام مهدی» منتشر شد

دومین پوستر مناسب فیلم «مقام مهدی» همزمان همراه خود کالا بیش اجتناب کرده اند ۹ میلیارد تومان در دسترس بودن شد.


به گزارش ایلنا، همراه خود تحویل داد بیش اجتناب کرده اند خوب ماه اجتناب کرده اند اکران فیلم «وضعیت مهدی» به کارگردانی هادی حجازی فر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهیه کنندگی حبیب ولی نژاد، دومین پوستر مناسب این فیلم همراه خود حضور برادران باکری آشکار شد.


را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این همراه خود شکسته نشده موج دوم حاضر مواضع مهدی (عج) در ماه مبارک رمضان؛ این فیلم همراه خود کالا ۸ میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۰۰ میلیون تومانی همراه خود استقبال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازدید بیش اجتناب کرده اند ۲۷۵ هزار بیننده در سینماها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۵ هزار بیننده در صفحه سلول همراه خود کالا ۷۰۰ میلیون تومانی مواجه شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجموع کالا آن به ۹ میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۰۰ میلیون تومان رسید.


اولین تأثیر هادی حجازی فر همراه خود نگاهی خاص را انتخاب کنید و انتخاب کنید به در اطراف اجتناب کرده اند کلیشه ها در ۶ سکانس به اندازه مختلف مسکن برادران باکری اجتناب کرده اند دل خانه به همان اندازه میدان مبارزه می پردازد.


پوستر این فیلم توسط محمد روخ الامین طراحی شده است.


انتهای پیام/