دو انفجار در پایگاه آمریکایی در دیرالزور سوریه رخ داد


دو انفجار در پایگاه آمریکایی در دیرالزور سوریه رخ داد

منابع خبری از وقوع دو انفجار در پایگاه آمریکایی در دیرالزور در شرق سوریه خبر دادند.


به گزارش خبرگزاری ایلنا، دو انفجار در پایگاه آمریکایی دیرالزور در شرق سوریه رخ داد.


پیشتر گزارش شده بود که دو انفجار در پایگاه نظامی آمریکا در نزدیکی میدان نفتی العمر در شمال شرق سوریه رخ داده است.جزئیات این انفجارها و خسارات احتمالی هنوز در دسترس نیست.


این پایگاه در گذشته بارها مورد حمله قرار گرفته است.انتهای پیام