رئیس جمهور از نخستین نمایشگاه رویداد «فعالیت مدیریت ایران ۱۴۰۱» بازدید کرد.


رئیس جمهور

رئیس جمهور از نمایشگاه اولین رویداد «همکاری رهبری ایران ۱۴۰۱» بازدید کرد.


به گزارش ایلنا، سید ابراهیم رئیسی عصر دوشنبه با حضور در نمایشگاه «همکاری رهبری ایران ۱۴۰۱» مصلی تهران، ضمن بازدید از غرفه های متعدد این نمایشگاه با غرفه داران گفت وگوی نزدیک داشت. از مهمانان پذیرایی کرد و به فعالیت ها و نظرات آنها گوش داد


هدف اصلی از برگزاری این رویداد ملی ایجاد زیرساخت آشنایی، ارتباط و همکاری بین رهبران و نهادها، شرکت ها و گروه های عمومی کشور است.


بخش های مختلف این رویداد شامل رسانه، روابط عمومی، کارآفرینی و اشتغال، فضای مجازی، سلامت و تندرستی، محیط زیست، فناوری اطلاعات، فرهنگ و جامعه است.


انتهای پیام/