رئیس سازمان اورژانس و مدیرعامل بنیاد برکت آستان کد رضوی جلسه همکاری برگزار کردند.


رئیس سازمان اورژانس و مدیرعامل بنیاد برکت آستان کد رضوی جلسه همکاری برگزار کردند.

اربعین حسینی (ع) با مدیر عامل بنیاد کرامت آستان قدس رضوی رئیس سازمان اورژانس کشور در خصوص حمایت کمیته بهداشت و درمان از مراسم باشکوه ۱۴۰۱ جلسه همکاری برگزار کرد.


به گزارش ایلنا، رئیس سازمان اورژانس کشور، سیدجعفر میادفر رئیس کمیته بهداشت و درمان اربعین، استاد آقا مدیرعامل بنیاد کرامت رضوی، سرور معاون فنی اداره کل، دبیر ستاد اربعین در این جلسه کمیته بهداشت و درمان شریفان حضور داشتند.


مراسم باشکوه اربعین حسینی (ع)، اهمیت درمان به موقع گرمازدگی، آسیب و موارد احتمالی بیماری و تجهیزات و اقدامات لازم برای اقدام، ارزیابی و درک را مد نظر قرار دهند. همکاری با آستان قدس رضوی و نهادهای مرتبط با آستان قدس برای تامین سرم و واحدهای خنک کننده پزشکی، حمایت از تظاهرات و اختصاص چهار اتوبوس آمبولانس برای خدمات رسانی به مراسم.انتهای پیام/