راه اندازی وزارت بازرگانی به نفع تولیدکنندگان خارجی است/ تورم با واردات کنترل نمی شود


راه اندازی وزارت بازرگانی به نفع تولیدکنندگان خارجی است/ تورم با واردات کنترل نمی شود

نایب رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران، راه اندازی وزارت بازرگانی به نفع واردات و تولیدکنندگان خارجی را نوعی بازاریابی برای شرکت های خارجی در ایران دانست که به صنعت داخلی ضربه می زند. و محصولات کشاورزی


سیداسماعیل یزدان پناه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره راه اندازی وزارت بازرگانی گفت:


وی افزود: وزارت جهاد کشاورزی به دلیل اینکه مسئولیت حمایت از تولید داخل را برعهده دارد تصمیم به واردات محصولات کشاورزی گرفته است بنابراین باید مسئولیت واردات و کنترل بازار را به سازمان جهاد کشاورزی بسپاریم، این اتفاق خوبی است. بخش کشاورزی به دلیل اینکه بخشی تخصصی از محصولات کشور است و نیاز به تنظیم بازار دارد، تحت حمایت جهاد کشاورزی است.


نایب رئیس اتاق بازرگانی داخلی ایران تاکید کرد: در صورت تاسیس وزارت بازرگانی، تمامی مسئولیت های واردات و صادرات به وزارت بازرگانی واگذار می شود و این مسئولیت در سکوت بر دوش خواهد بود، بنابراین تقریبا هیچ صنعتی بر دوش نخواهد بود. بتواند از تولیدکنندگان داخلی حمایت کند.» و بازار داخلی را تنظیم کند و وزارت جهاد کشاورزی هم نمی تواند. در عین حال، مشخص نیست که این وزارتخانه ها به هم پیوسته باشند، اطلاعات و بانک های اطلاعاتی را در اختیار یکدیگر قرار دهند و مسائل را با هم مدیریت کنند.


وی راه اندازی وزارت بازرگانی را نوعی بازاریابی برای واردات، تولیدکنندگان خارجی و شرکت های خارجی در داخل ایران دانست و گفت: این اقدام ضربه ای به صنعت داخلی و محصولات کشاورزی خواهد بود.


یزدان پناه گفت: در شرایط کنونی حمایت از تولید داخلی، راه اندازی وزارت بازرگانی نتیجه معکوس دارد و با نظریه دولت در حال کوچک شدن مغایرت دارد و با واردات نمی توان تورم را کنترل کرد.


انتهای پیام/