رفع سریع مشکلات و مسائل پیش روی سرمایه گذاران در بنادر کشور


رفع سریع مشکلات و مسائل پیش روی سرمایه گذاران در بنادر کشور

مدیرکل امور اقتصادی و مناطق سازمان بنادر و دریانوردی خاطرنشان کرد: موانع صنعتی باید برطرف شود تا سرمایه گذاران تمایل به سرمایه گذاری در بندر داشته باشند.


به گزارش ایلنا، حسین یداللهی گفت: فرآیند سرمایه گذاری و تنظیم مقررات در راستای سیاست های دولت در خدمت توسعه دریا و در راستای ظرفیت و فرصت های بخش خصوصی برای استفاده و توسعه است. مشوق های سرمایه گذاری».


مدیرکل امور اقتصادی و مناطق سازمان بنادر و دریانوردی در ادامه با تاکید بر روش سرمایه گذاری، ساختار کلی فرآیند و آیین نامه اجرایی مربوط به سرمایه گذاری در بنادر کشور را تشریح کرد و گفت: این فرآیند پس از تصویب اجرایی می شود. هیئت مدیره سازمان بندری فعالیت های واگذاری زمین در قالب مزایده در بنادر کشور را شفاف می کند.

یداللهی بر تسریع در حل مشکلات سرمایه گذاران و بنادر کشور تاکید کرد و گفت: موانع تولید را برداریم تا سرمایه گذاران با اراده خود سرمایه گذاری کنند و هرگز از سرمایه گذاری و اقدام خود پشیمان نشوند.

مدیرکل اقتصادی و امور منطقه ای سازمان بنادر و دریانوردی تاکید کرد: سازمان بنادر و دریانوردی تمام تلاش خود را بر رفع موانع و چالش های حوزه سرمایه گذاری بندری متمرکز کرده است تا سرمایه گذاران را به حضور در عرصه اقتصادی تشویق کند. کشور با رفع موانع پرداخت شود


انتهای پیام/