رونوشتی از استوارنامه سفرای جدید به امیر عبداللهیان سفیر سوئیس و لیتوانی تقدیم می شود.


رونوشتی از استوارنامه سفرای جدید به امیر عبداللهیان سفیر سوئیس و لیتوانی تقدیم می شود.

سفرای جدید سوئیس و لیتوانی رونوشت استوارنامه خود را به وزیر امور خارجه تقدیم کردند.


به گزارش ایلنا، نادین اولیویه ری سفیر جدید سوئیس در تهران ظهر امروز در آغاز به کار خود در ایران وارد وزارت امور خارجه شد و در دیدار با حسین امیرعبداللهیان استوارنامه خود را تقدیم کرد.


222


همچنین ریچارد اس دیگوتیس در ابتدای کار خود به عنوان سفیر جمهوری لیتوانی در ایران وارد وزارت امور خارجه شد و در دیدار با وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران استوارنامه خود را تقدیم کرد. ایران.


222


انتهای پیام/