زمان خوب مسئله کلیدی در هر مذاکره در سراسر جهان است.


زمان یک عامل کلیدی در هر مذاکره بین المللی است.

خوب کارشناس ارشد پوشش خارجی نوشت: «در هر مذاکره بین‌المللی، زمان ضروری است.


به گزارش ایلنا، دیاکو حسینی در توییتر شخصی نوشت:


زمان خوب مسئله کلیدی در هر مذاکره در سراسر جهان است. سایش مذاکرات این امکان را برای سرسرا‌های ضد تخفیف در واشنگتن فراهم کرده {است تا} عملیات مخرب شخصی را انجام دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمینه را برای هماهنگی‌های زودتر بشکنند. مذاکرات تمدید شده علاوه بر این ممکن است آنچه قبلاً هماهنگی شده است را تضعیف تنبل.انتهای پیام/