ساماندهی فعالیت های غیرساختمانی برخی بانک ها و موسسات اعتباری برای حمایت از ایجاد مشاغل دانش بنیان/تخصیص اعتبار به صندوق نوآوری.


ساماندهی فعالیت های غیرساختمانی برخی بانک ها و موسسات اعتباری برای حمایت از ایجاد مشاغل دانش بنیان/تخصیص اعتبار به صندوق نوآوری.

در جلسه امروز ستاد تنظیم مقررات اقتصادی دولت درباره الزامات حمایت از فعالیت های دانش بنیان برخی بانک ها و موسسات اعتباری، ایجاد اشتغال و پیشبرد هدف دولت برای ساماندهی فعالیت های غیرساختمانی تصمیم گیری شد.


به گزارش ایلنا، در جلسه امروز ستاد تنظیم مقررات اقتصادی دولت به ریاست سیدابراهیم رئیسی شعار سال، معاون رئیس جمهور، دکتر علم و فناوری پس از ارائه اهداف و الزامات دولت، مقرر شد تسهیلات جدیدی با اعتبار صندوق توسعه ملی به صندوق نوآوری و توسعه اختصاص یابد.


در این جلسه معاون بانک مرکزی ضمن ارائه توضیحاتی در خصوص وضعیت توسعه نیافتگی فعالیت برخی بانک ها و موسسات اعتباری، پیشنهادات اجرایی برای مدیریت و ساماندهی این گونه بانک ها و سازمان ها را که تاثیرات منفی دارد، معرفی کرد. در اقتصاد کشور


بر این اساس اقدامات و سیاست های لازم در این زمینه در شورای عالی مقررات اقتصادی با حضور سران قوا مورد بحث و بررسی قرار گرفت و دولت تصمیم گرفت لایحه این قانون را تقدیم مجلس شورای اسلامی کند. سیستم بانکی.


انتهای پیام/