سرقت انباری‌های محله حکیمیه زن بود


سارق انباری‌های محله حکیمیه زن بود

رئیس پلیس پیشگیری تهران عظیم اجتناب کرده اند دستگیری سرقت انباری‌های محله حکیمیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اختراع بیش اجتناب کرده اند ۳۰۰ قلم بسیاری از فراهم می کند سرقتی خبر داد.


به گزارش ایلنا، سرهنگ «جلیل موقوفه ای» در تشریح این خبر گفت: در پی افزایش خانه شکنی انباری‌های محله «حکیمیه» دستگیری سرقت هر دو سارقان را تیمی اجتناب کرده اند ماموران کلانتری حکیمیه بر عهده گرفتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید گشت زنی‌های متمرکز را افزایش دادند.


وی همراه خود دقیق اینکه ماموران در پی جویی‌های انتظامی به بازو انتقال سرقت انباری‌ها منصفانه زن می‌باشد کدام ممکن است همراه خود منصفانه تجهیزات خودرو رانندگی رانا به محل‌های خانه شکنی حاضر شده است افزود: همراه خود رصدهای صورت گرفته هویت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مخفیگاه متهم تعیین را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود اخذ مجوز قضائی، متهم در یک واحد عملیات منسجم پلیسی در مخفیگاه دستگیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید در تجزیه و تحلیل اجتناب کرده اند این وضعیت ۳۰۰ قلم بسیاری از اموال سرقتی اعم اجتناب کرده اند گرمکن، فرش، پتو، زمینه آچار را انتخاب کنید و انتخاب کنید پارچه را انتخاب کنید و انتخاب کنید… اختراع شد.


رئیس پلیس پیشگیری تهران تصریح کرد: متهم ۳۵ساله در تحقیقات اولین به ۱۰ فقره بزه انتسابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانه شکنی اجتناب کرده اند انباری‌های محله حکیمیه معترف کدام ممکن است همراه خود جانمایی محل‌های خانه شکنی، کلیه مال باختگان تعیین شدند.


سرهنگ موقوفه‌ای به خوب ارزش ریالی اموال اختراع شده ردیابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادعا کرد: متخصصان خوب ارزش اموال مکشوفه را ۲ میلیارد ریال محاسبه کردند.


وی در طولانی مدت خاطر نماد کرد: تحقیقات اصولاً برای مکان یابی جرائم بالقوه متهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعیین مال باختگان شکسته نشده دارد.


انتهای پیام/