سفر الهام علی اف به تهران در برنامه مشترک گنجانده شده است.


سفر الهام علی اف به تهران در برنامه مشترک گنجانده شده است.

وزیر امور خارجه از برنامه مشترک سفر رئیس جمهور آذربایجان به تهران خبر داد.


به گزارش ایلنا، حسین امیرعبداللهیان در توئیتی نوشت: با برادر بایراموف گفت و گوی مهم و دوستانه ای داشتیم. موضوعات دوجانبه، منطقه ای و بین المللی با تاکید بر حل مسالمت آمیز مسئله قره باغ بر اساس اصل حفظ تمامیت ارضی و احترام به حاکمیت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.


وی ادامه داد: رابطه در مسیر درستی پیش می رود. سفر آقای الهام علی اف به تهران در برنامه مشترک گنجانده شده است.


انتهای پیام/