سفیر جدید ایران با رئیس جمهور لبنان دیدار کرد


سفیر جدید ایران با رئیس جمهور لبنان دیدار کرد

سفیر جدید ایران در لبنان با رئیس جمهور این کشور عربی دیدار و رایزنی کرد.


به گزارش ایلنا، مجتبی امانی سفیر جدید ایران که از اواخر هفته گذشته مسئولیت سفارت ایران در لبنان را برعهده داشت، با میشل عون رئیس جمهور لبنان دیدار و رایزنی کرد.


در این دیدار مجتبی امانی استوارنامه خود را تقدیم رئیس جمهور لبنان کرد.

امانی چند روز پیش در دیدار با وزیر خارجه لبنان استوارنامه خود را تقدیم رئیس جمهور این کشور عربی کرد.


انتهای پیام/