سقف ساخت مسکن جوانان به دو میلیارد تن رسید


سقف ساخت مسکن جوانان به دو میلیارد تن رسید

مدیرعامل بانک مسکن امروز در نشست خبری درباره افزایش سقف مسکن گفت: سال گذشته ساخت مسکن جوانان یک میلیارد تن بود اما امسال میزان سپرده مسکن جوانان به ۲ میلیارد تن می رسد.


به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، شایان مدیرعامل بانک مسکن در نشست خبری امروز خود در خصوص افزایش سقف سپرده مسکن اعلام کرد: سال گذشته سقف سپرده مسکن برای جوانان یک میلیارد تومان بود اما امسال سقف سپرده گذاری برای جوانان. مسکن جوانان افزایش می یابد به دو میلیارد تومان خواهد رسید.


وی افزود: بحث افزایش قیمت مسکن در هیات پول و اعتبار تصمیم گیری می شود و بانک مسکن تصمیم گیرنده نیست.تمام شدن خبر…