سوئیس دارایی های مسدود شده مرتبط همراه خود پرونده حسنی مبارک را آزاد کرد


به گزارش شفاف به نقل اجتناب کرده اند این نشریه، دادستانی سوئیس ادعا کرد کدام ممکن است ۴۰۰ میلیون فرانک (۴۲۹ میلیون دلار) اجتناب کرده اند املاک مسدود شده حسنی مبارک را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطرافیانش را آزاد کرده است.

این اموال به مدت ۱۱ سال شناخته شده به عنوان بخشی اجتناب کرده اند تحقیقات با اشاره به پولشویی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جرایم گروه یافته مرتبط همراه خود همکاران حسنی مبارک، رئیس جمهور سابق مصر، مسدود شد کدام ممکن است {به دلیل} نداشتن شواهد کافی برای اعتراف به جرم آزاد شدند.

دادستانی سوئیس در ادعا ای ادعا کرد کدام ممکن است دانش دریافتی همراه خود همکاری افسران مصری برای نشان دادن ادعاهای مطرح شده در تحریک کردن بهار عربی کافی نیست.

{در این} ادعا آمده است: «در غیاب شواهد کافی اجتناب کرده اند جنایات بالقوه ارتکاب یافته در مصر، نمی توان ملایم کرد کدام ممکن است اموال مسدود شده در سوئد اجتناب کرده اند خوب تأمین بوتلگ سرچشمه گرفته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتهامات پولشویی بر مقدمه دانش فعلی قابل نشان دادن نیست». ذکر شد.

چهارده مظنون این پرونده، اجتناب کرده اند جمله علا را انتخاب کنید و انتخاب کنید جمال، پسران حسنی مبارک. علاوه بر این اموال ۲۸ شخص حقیقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۵ نهاد تولید دیگری نیز مصادره شد.

محل کار دادستان کل سوئیس ذکر شد کدام ممکن است “بخش آخر تحقیقات سوئیس تنها بر روی ۵ نفر محور بود” با این حال آنها را تعیین نکرد.

همه مظنونان بی نظیر دارای مکان مهم مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دولتی هستند.

بیش اجتناب کرده اند ۲۱۰ میلیون فرانک (۲۲۴ میلیون دلار) در سطوح اولین تحقیقات راه اندازی شد.