سوال در مورد زمان مناسب برای محافظت از پروتئین: تغذیه


من به تازگی یک تمرین عمیق برای تمرین با وزنه پیدا کرده ام و به دنبال راهی موثرتر برای مشاهده نتایج هستم. من معمولاً یک شیک پروتئینی (دو سوراخ یا 60 گرم تمرین پس از پروتئین) همراه با کراتین و غذا دارم. من تعجب می کنم که آیا تکان دادن یک پروتئین با 60 گرم پروتئین مفیدتر است یا تکان دادن دو پروتئین با یک قطعه 30 گرم در معرض آفتاب بهتر است؟ من همیشه احساس می کنم که بدن می تواند مقدار زیادی پروتئین را همزمان دریافت کند. (من قصد دارم یک بار بعد از تمرین صبح ، سپس یک شام با شام بخورم)

Posted on

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *