سکوت نهادهای حقوق بشری در قبال نسل کشی مسلمانان بوسنی را فراموش نکنیم


سکوت نهادهای حقوق بشری در قبال نسل کشی مسلمانان بوسنی را فراموش نکنیم

سخنگوی دولت در سالگرد نسل کشی مسلمانان در بوسنی تاکید کرد: سکوت مرگبار سازمان های حقوق بشر در برابر این نسل کشی آشکار و سازمان یافته از حافظه تاریخی ملت ها پاک نخواهد شد.


به گزارش ایلنا، علی بهادری جهرمی در صفحه توئیتر خود نوشت: ۲۷ سال پیش بیش از ۸۰۰۰ مسلمان در «جاده مرگ» در بوسنی که اکنون منطقه امن نامیده می شود کشته شدند.


با اشاره به اینکه ۵۰ جسد تازه معاینه شده برای این جنایت در شرف تشییع هستند: سکوت مرگبار نهادهای حقوق بشری در برابر این نسل کشی آشکار و سازمان یافته از حافظه تاریخی ملت پاک نخواهد شد.


انتهای پیام/