سیاست های کنونی اروپا احمقانه و بی پروا است


سیاست های کنونی اروپا احمقانه و بی پروا است

معاون شورای امنیت روسیه سیاست کنونی اروپا را ترکیبی نفرت انگیز از گستاخی بی پروا، سیاست بی پروا و حماقت توصیف کرد.


ایلنا به نقل از روسیا الیوم می نویسد، معاون رئیس شورای امنیت ملی روسیه، دیمیتری مدودف، سیاست کنونی اروپا را ترکیبی نفرت انگیز از گستاخی بی پروا، سیاست بی فکر و حماقت توصیف کرد.


مدودف در کانال تلگرامی خود گفت: «اروپایی‌ها در ابتدا اعلام کردند که قصد دارند روسیه را به دلیل تمایلش به حمایت از شهروندان مظلومش و تأمین منافع بلندمدت آن به شدت مجازات کنند. به همین دلیل آنها تصمیم گرفتند اقتصاد روسیه را تکه تکه کنند و این کشور را از پول صادرات انرژی محروم کنند. بنابراین تحریم همه جانبه مواد قابل اشتعال را وضع کردند.»


او سیاست اروپا را به سخره می گیرد: «رهبران اروپایی به توسعه صنعت و کشاورزی در مقیاس بزرگ در اروپا اهمیت نمی دهند و شهروندان اتحادیه اروپا نمی خواهند در خانه های گرم با آب گرم زندگی کنند. آنها فقط می‌خواهند روس‌ها تا حد امکان آسیب ببینند.»
انتهای پیام/