سید خلیل ساداتی به عنوان سفیر ایران در سیرالئون منصوب شد


سید خلیل ساداتی به عنوان سفیر ایران در سیرالئون منصوب شد

با پیشنهاد وزیر امور خارجه و تأیید رئیس جمهور، سید خلیل ساداتی به عنوان سفیر جمهوری اسلامی ایران در سیرالئون منصوب شد.


به گزارش ایلنا، سید خلیل ساداتی اندکی پیش از عزیمت به سیرالئون با حسین امیرعبداللهیان دیدار و برنامه کاری سفارت خود در این کشور را ارائه کرد.


به همین مناسبت وزیر امور خارجه به سفیر جدید کشورمان در سیرالئون توصیه ها و رهنمودهایی ارائه کرد.


سوابق کاری ساداتی شامل مسئولیت های زیر است:


– مشاور رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی


– رئیس دفتر پارلمانی وزارت امور خارجه


– سفیر جمهوری اسلامی ایران در گینه و گینه بیسائو


کارشناس ارشد در عراق


-مدیر کل مجمع جهانی آفریقایی عربی اهل بیت.


انتهای پیام/