سیرژن گل گهر در دیداری تدارکاتی خدمه امید را شکست داد


سیرژن گل گهر در دیداری تدارکاتی تیم امید را شکست داد

خدمه سیرژن گل گهر در تفریحی تدارکاتی مقابل خدمه امید ایران پیروز شد.


به گزارش ایلنا، گل گهر سیرجان را انتخاب کنید و انتخاب کنید امید ایران اجتناب کرده اند ساعت ۲۰ امشب در دیداری تدارکاتی در ورزشگاه آزادی به مصاف هم رفتند کدام ممکن است این دیدار همراه خود شیوع شاگردان امیرگله نوی به نوک رسید.


{در این} دیدار مرتضی تبریزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سعید صادقی برای خدمه گل گهر گلزنی کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیرعلی صادقی تنها گلزن خدمه امید شد.


حمید سجادی وزیر بازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بچه ها اجتناب کرده اند تماشاگران ویژه این دیدار در ورزشگاه آزادی بود.انتهای پیام/