سی و هفتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بندرعباس


 سی و هفتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بندرعباس با دستورکار گزارش رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری بندرعباس از عملکرد سازمان در سال۱۴۰۰ و ارائه برنامه های سال جاری برگزار شد.کد خبر:
۱۲۳۱۱۰۰