شناخت بایدن {در میان} آمریکایی ها از نزدیک کاهش یافته است است


محبوبیت بایدن در میان آمریکایی ها به شدت کاهش یافته است

بر مقدمه فینال نظرسنجی {انجام شده} در آمریکا، شناخت رئیس جمهور این ملت حل و فصل ترین حد شخصی رسیده است.


به گزارش تلگراف، شناخت جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا در دوران ریاست جمهوری او حل و فصل ترین حد شخصی رسیده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنها ۳۳ سهم اجتناب کرده اند آمریکایی ها کار او را تایید می کنند.


بر مقدمه فینال نظرسنجی، تنها ۳۹ سهم اجتناب کرده اند آمریکایی ها مدیریت بایدن در فاجعه اوکراین را تایید می کنند، در حالی کدام ممکن است ۵۲ سهم معتقدند کدام ممکن است آمریکا باید تا حد زیادی کمک خواهد کرد که شما اوکراین انجام دهد.


فینال نظرسنجی علاوه بر این آرم می دهد کدام ممکن است ۷۶ سهم اجتناب کرده اند دموکرات ها اقدامات بایدن را تایید می کنند، در حالی کدام ممکن است تنها ۳ سهم اجتناب کرده اند جمهوری خواهان این دیدگاه را دارند.


نتیجه تولید دیگری این نظرسنجی اینجا است کدام ممکن است ۵۶ سهم اجتناب کرده اند پاسخ دهندگان بی طرفانه دیدگاه عقب کشیدن نسبت به کار بایدن دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنها ۲۶ سهم اجتناب کرده اند این پاسخ دهندگان کار او را تایید می کنند.


افسران دموکرات علاوه بر این درگیر کاهش از حداکثر حمایت کودکان اجتناب کرده اند بایدن هستند.
انتهای پیام/