شهاب طباطبایی دبیرکل حزب ندایی ایرانیان شد / فراخانی رئیس شورای مرکزی


شهاب طباطبایی دبیرکل حزب ندایی ایرانیان شد / فراخانی رئیس شورای مرکزی

در اولین جلسه شورای مرکزی حزب ندای ایران، اعضا رئیس شورای مرکزی و دبیرکل حزب را انتخاب کردند.


به گزارش ایلنا، در اولین جلسه شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان، اعضا به انتخاب رئیس شورای مرکزی رای دادند و مجید فراهانی با همه آرا انتخاب شد. به مدت دو سال به عنوان رئیس شورای مرکزی حزب فعالیت کرد.


این شورا پس از انتخاب رئیس شورای مرکزی دستور انتخاب دبیرکل را صادر کرد و سیدشهاب الدین طباطبایی با رای همه اعضا به عنوان دبیرکلی دوره جدید حزب انتخاب شد.انتهای پیام/