شهباز شریف اجتناب کرده اند آینده کرزی، اشرف غنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمران خان درس گرفت / سلبریتی ها {نمی توانند} بر پاکستان حکومت کنند / اختلاف ۱۱ سپتامبر بین اسلام آباد را انتخاب کنید و انتخاب کنید واشنگتن


شهباز شریف از سرنوشت کرزی، اشرف غنی و عمران خان درس گرفت / سلبریتی ها نمی توانند بر پاکستان حکومت کنند / اختلاف 11 سپتامبر بین اسلام آباد و واشنگتن

مشاور سابق ایرانیان در افغانستان: نخست وزیر مخلوع پاکستان نتوانست همراه خود محله استاندارد این ملت، خانوار های تکنوکرات را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا مذاکره تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید این دلیل است اوضاع اسلام آباد علیه او تنظیم کرد.


عبدالمحمد طاهری، مشاور سابق ایران در افغانستان، همراه خود ردیابی به اتفاقات فعلی پاکستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید محدوده شهباز شریف نخست وزیر غیر دائمی وزیر ملاحظه داشته باشید کدام ممکن است نظامی {در این} ملت محکم است، با این حال نمی توان آن را تنها پشتیبان بی نظیر دانست. از در لاهور را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی در اسلام آباد رویدادها را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار های تکنوکرات زیادی وجود دارند کدام ممکن است از یک راه یا دیگری امکانات را اجتناب کرده اند پایین صحنه مدیریت می کنند. اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری رویدادها را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنبش های مذهبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استاندارد پاکستان تأثیر می گذارد فوق العاده عجیبی {در این} ملت دارند. متعاقباً هر دولتی کدام ممکن است در پاکستان روی کار بیاید باید هوشیار باشد به همان اندازه مورد انتقاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضربات مختلف قرار نگیرد.


وی افزود: {در این} میان را انتخاب کنید و انتخاب کنید به طور قابل توجهی پس اجتناب کرده اند حوادث فعلی اسلام آباد را انتخاب کنید و انتخاب کنید برکناری عمران خان باید در تذکر داشت کدام ممکن است مقامات پاکستان صدها در مقاطع مختلف را انتخاب کنید و انتخاب کنید در رویداد های مختلف همراه خود آمریکا اصطکاک داشته است. طی ۵ سال قبلی.” این فشار فوق العاده بیش از حد شده است. پاکستانی‌ها اجتناب کرده اند زمان سرنگونی اسامه بن لادن را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمله ها ۱۱ سپتامبر همراه خود آمریکایی‌ها اختلاف داشتند. از اکنون اسلام آباد در توافق مناسب همراه خود طالبان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ همراه خود واشنگتن. متعاقباً نبرد سیاسی پاکستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا علنی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نظر می رسد مانند است بخشی اجتناب کرده اند اتفاقات فعلی اساس در همین ماجرا داشته باشد. پس اجتناب کرده اند خطرناک اشرف غنی اجتناب کرده اند کابل، آمریکا به صراحت در رسانه ها گفتن کرد کدام ممکن است او به افغانستان تعلق ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید برنخواهد گشت. چون در واشنگتن اشرفغانی در پایین صحنه عربستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاکستان بود.


این کارشناس علوم سیاسی تصریح کرد: بحث مهم کنونی کسب اطلاعات در مورد پاکستان، چکیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخصص عمران خان است. اجتناب کرده اند روز اولی کدام ممکن است شناخته شده به عنوان نخست وزیر پاکستان راه اندازی شد شد، گفتم عمران خان ساده خوب سلبریتی است ۹ خوب سیاستمدار همراه خود تخصص را انتخاب کنید و انتخاب کنید آگاه. ساده {به دلیل} اینکه او در نیروی کار کریکت پاکستان حضور داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند سوی بچه ها پاکستانی حمایت می شد، نمی توان اجتناب کرده اند او پیش بینی داشت کدام ممکن است کشوری مشابه پاکستان را همراه خود چنین جنجال های منحصر به فرد اداره تدریجی. می بینیم کدام ممکن است عمران خان سابقه تحصیلی به سختی در زمینه پوشش هر دو اقتصاد داشت کدام ممکن است در نتیجه ریختن او شد. ملاحظه به این نکته حیاتی است کدام ممکن است در پاکستان، سران مقامات معمولاً هر دو زندانی می شدند، کشته می شدند، هر دو مشابه بی همتا بوتو {به دلیل} سوراخ بین مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید عرف بردن می شدند.


طاهری افزود: وقتی می خواهید محله استاندارد مشابه پاکستان را وارد دوران اخیر کنید، با بیرون رادیکالیسم تعیین کنید خواهد گرفت. صدها در اسلام آباد شاهد بودیم کدام ممکن است ۱۰۰۰ نفر برای اهانت به پیامبر اسلام (صلی الله علیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آله) چندین روز در جاده ها چادر برپا کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعتراضات به حدی شد کدام ممکن است شاهد نبرد همراه خود نیروهای دولتی بودیم. بر همین مقدمه عمران خان نمی دانست چگونه همراه خود این محله برخورد تدریجی. اجتناب کرده اند طرفی معتقدم مشاوران او چندان محکم نبودند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجلس هم همراه خود مقامات عمران خان تکامل نداشت. متعاقباً همین تعدادی از نکته همراه خود ضرر انتقادی مواجه شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید او را اجتناب کرده اند ساختار امکانات بردن کرد. پرس و جو اینجاست کدام ممکن است خواه یا نه محدوده شهباز شریف شناخته شده به عنوان نخست وزیر غیر دائمی پاکستان ممکن است این ملت را اجتناب کرده اند فاجعه کنونی خارج تدریجی؟ {پاسخ به} این پرس و جو بالقوه {است تا} حدودی واضح باشد; از اساساً خانوار اصیل ارتباط چندانی همراه خود جریانات مذهبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استاندارد پاکستان ندارند. اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری باید ملاحظه داشت کدام ممکن است خانوار شریف ارتباط خوبی همراه خود نظامی پاکستان دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشخاص حقیقی نزدیک به این خانوار در نظامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آی اس آی وجود دارند.


وی در طولانی مدت خاطرنشان کرد: اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری ملاحظه داشته باشید کدام ممکن است اگر نظامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آی اس آی همراه خود خوب نفر نباشند، {نمی تواند} نخست وزیر شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید این دلیل است معتقدم شهباز شریف {در این} راستا محدوده شده است. “ممکن است معتقدم کدام ممکن است او همزمان همراه خود محدوده شهبار شریف با اشاره به مدیریت پاکستان مطلع شد، با این حال باید منتظر ماند را انتخاب کنید و انتخاب کنید دید کدام ممکن است او چگونه می‌خواهد محله استاندارد پاکستان را مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت تدریجی. نکته بی نظیر اینجا است کدام ممکن است شهباز شریف اجتناب کرده اند آینده این ملت درس گرفت. حامد کرزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشرف غنی در افغانستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این اجتناب کرده اند آینده عمران خان در اسلام آباد، هر سه از یک راه یا دیگری همراه خود آمریکا جدا نیامدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند همه این تجربیات در روابط شخصی همراه خود واشنگتن استفاده کردند، اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری، یکی اجتناب کرده اند دلیل برای شدیدتر نشدن اوضاع موجود در پاکستان در موجود در را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارج اجتناب کرده اند آن هسته ای بودن را انتخاب کنید و انتخاب کنید این می تواند یک مولفه حیاتی است.


انتهای پیام/