شهرداری خرسون به کف دست نیروهای نظامی روسیه افتاد


شهرداری خرسون به دست نیروهای ارتش روسیه افتاد

شهردار خرسون ادعا کرد کدام ممکن است مدیریت این نهاد به کف دست نیروهای نظامی روسیه افتاده است.


به گزارش ایلنا، «ایهور کولیخایف» شهردار خرسون ادعا کرد کدام ممکن است مدیریت این نهاد به کف دست نیروهای نظامی روسیه افتاده است.


وی ذکر شد کدام ممکن است نیروهای روسیه اعضای شورای شهر خرسون را ریختن کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت شهرداری را توسط دست گرفته‌اند.


کولیخایف در پیامی توئیتری نوشت کدام ممکن است در پی تصرف این ساختمان توسط روس‌ها، پرچم اوکراین زیرین کشیده شد.


شهردار را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارمندان شهرداری، این ساختمان را انصراف کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروهای نظامی روسیه کلیدهای ساختمان شهرداری را عرضه گرفتند.


 


 


انتهای پیام/