شکست مقتدی صدر در مذاکرات دولت به استعفای نمایندگان پارلمان عراق منجر شده است.


شکست مقتدی صدر در مذاکرات دولت به استعفای نمایندگان پارلمان عراق منجر شده است.

صدر، کارشناس سیاسی و رئیس مرکز تحقیق و توسعه عراق، دلیل استعفای این جناح را شکست رهبر این گروه در تشکیل دولت عنوان کرد.


عباس الاردوی، کارشناس سیاسی و رئیس مرکز تحقیقات و توسعه عراق در گفت وگو با ایلنا، استعفای صدر را آغازی برای آینده سیاسی کشور، گروه «حاکم سنی» و حزب دمکرات توصیف کرد. کردستان


الارداوی گفت: البته تشکیل دولت اکثریت نیازمند موافقت ۲۲۲ نماینده است اما این شرط محقق نشده و در نتیجه یک طرف معادله سیاسی صدر از بین رفته است.


او در حمایت از ائتلاف آمریکا صحبت کرد، اما گفت که حفظ استقلال برای پارلمان عراق مهم است. خودش را خواهد گرفت. این روند بر اساس قانون کمیسیون عالی انتخابات صورت خواهد گرفت که تاکید دارد در صورت تغییر در کرسی های ایالت هورال بزرگ و استعفای نمایندگان، گروهی که بیشترین آرا را داشته باشد، کرسی ها را پر خواهد کرد. شکاف موجود .


وی گفت: «این امر نقش چارچوب نظارتی شیعه را در عرصه سیاسی و مجلس تقویت می کند.


الارداوی وضعیت سیاسی عراق و آینده آن پس از این رویدادها را مورد تاکید قرار داد: اتفاق نظر وجود دارد) این به این معنی است که نخست وزیر انتخاب می شود و حضور لازم برای تشکیل یک دولت مذاکره شده بر اساس قانون را ایجاد می کند. پایان دادن به بحران سیاسی


در نهایت مقتدی صدر پس از شکست مذاکرات برای تشکیل دولت اکثریت که در نتیجه نتوانست به حضور در عرصه سیاسی کشور ادامه دهد، خواستار استعفای نمایندگان شاخه خود شد. او قطعا گزینه دوم یعنی اپوزیسیون را انتخاب کرد.


انتهای پیام/