شکوری: گروه به دست آورد استقلال نباید تنظیم می کرد/ بیایید به انتخاب کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایین را انتخاب کنید و انتخاب کنید هوا آویزان نشویم


شکوری: تیم برنده استقلال نباید تغییر می کرد/ بیایید به قضاوت و زمین و هوا آویزان نشویم

یکی اجتناب کرده اند پیشکسوتان گروه فوتبال استقلال ذکر شد: اجتناب کرده اند گیمرها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کادرفنی استقلال آرزو می کنم به خودشان آسیب نزنند. به محیط ها، انتخاب کردن ها، پایین را انتخاب کنید و انتخاب کنید هوا نپردازید را انتخاب کنید و انتخاب کنید روی استقلال کانون اصلی کنید.


هادی شکوری در ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود ایلنا دانستن درباره تاثیر شکست استقلال مقابل نساجی مازندران در مرحله ۱ چهارم باقی مانده جام حذفی، ذکر شد: بعد اجتناب کرده اند این شکست، کانون اصلی گروه اصولاً اجتناب کرده اند در گذشته روی نتیجه {خواهد بود}. از نظر من اگر استقلال {در این} دیدار در عملکرد فرعی قرار نگیرد، قهرمان لیگ برتر تبدیل می شود. مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کادر فنی استقلال باید سهام را مدیریت کنند به همان اندازه استقلال توانایی داشته باشد اجتناب کرده اند این مقطع ظریف حرکت تدریجی.


وی همراه خود مروری بر کار کردن دفاعی استقلال در تفریحی های جدیدترین ذکر شد: استقلال در تفریحی های جدیدترین کار کردن خوبی در جاده دفاعی داشته است. با این حال بحث های شخص خاص ممکن است منحصر به فرد باشد. در جاری حاضر تمام ملاحظه گیمرها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کادرفنی باید معطوف به تفریحی های باقی مانده باشد. اگر محیط اجازه دهد، چشم انداز بی نظیر به دست آورد شدن است.


پیشکسوت گروه فوتبال استقلال دانستن درباره عدم استفاده اجتناب کرده اند حسین حسینی در جام حذفی تصریح کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانستن درباره تخصص پنالتی شخصی ذکر شد: ترجیح می دهم گروه به دست آورد انگشت به انگشت نشود. حالا به دلیلی کدام ممکن است برای ما نامعلوم است، معلم همراه خود مختلط منحصر به فرد وارد پایین شد. ممکن است شخصاً در نظر گرفته شده {نمی کنم} کدام ممکن است دروازه بان ساده در ضربات پنالتی قابل تنظیم باشد. معتقدم مجیدی باید اجتناب کرده اند شبیه به ابتدا در تفریحی حضور می داشت.


شکوری در {پاسخ به} این پرس و جو کدام ممکن است خواه یا نه استقلال در بن بست تاکتیکی به حرکت می برد را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع دستیاران مجیدی {در این} مورد موجود است، ذکر شد: استقلال فصل قبلی نتایج خوبی کسب کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمی توان به فرهاد مجیدی بابت این شکست ایراد گرفت. با این حال سرمربی گروه انواع دستیاران را بر عهده دارد. متأسفانه {به دلیل} اینکه فوتبال ما روی {نتیجه است}، انتقاد اجتناب کرده اند شکست نساجی آغاز تبدیل می شود. در گذشته اجتناب کرده اند این مسابقه همه رئوس مطالب کردند.


وی در خصوص غیبت فرزاد مجیدی نسبت به نساجی ذکر شد: غیبت فرزاد مجیدی تاثیری در نتایج استقلال ندارد.


پیشکسوت گروه فوتبال استقلال در طولانی مدت ذکر شد: اجتناب کرده اند گیمرها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارگران استقلال آرزو می کنم به خودشان آسیب نزنند. به محیط ها، انتخاب کردن ها، پایین را انتخاب کنید و انتخاب کنید هوا نپردازید را انتخاب کنید و انتخاب کنید روی استقلال کانون اصلی کنید. از نظر من آینده قهرمانی توسط دست استقلال است.


انتهای پیام/