طارمی در دیدار پورتو-پورتیموننسه + عکس شناخته شده به عنوان MVP انواع شد


به آگاه فانئوس،

پورتو صبح بلافاصله (یکشنبه) اجتناب کرده اند هفته {سی ام} لیگ برتر فوتبال پرتغال در حضور همیشگی پیام نیازمند به مصاف نیروی کار پورتیمونز سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود نتیجه ۷ بر صفر پیروز شد.

{در این} دیدار مهدی طارمی مهاجم ایرانی اجتناب کرده اند ابتدا در مخلوط کردن پورتو حضور داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۴ دقیقه به میدان سر خورد.

مهاجم ایرانی {در این} مدت حاضر a فوق العاده را انتخاب کنید و انتخاب کنید a فوق العاده ای حاضر کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سودآور شد در دقایق ۱۹، ۳۴ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۷ (گل اول، سوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید پنجم تیمش) هت تریک را انتخاب کنید و انتخاب کنید منصفانه پاس گل (گل دوم برای تیمش) دقیقه ۲۸. دقیقه برای گروجیچ. پدر ممکن است.

گل پوینت در تعیین مقدار فنی شخصی اجتناب کرده اند این دیدار امتیاز ۹.۵ اجتناب کرده اند ۱۰ را به مهدی طارمی پرتغالی داد به همان اندازه مهاجم نیروی کار سراسری ایران شناخته شده به عنوان بهتر از شرکت کننده پایین انواع شود.

انتهای پیام/