طوفان از حداکثر، کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گرد و غبار را انتخاب کنید و انتخاب کنید دید ضعیف در استان های تهران، البرز، قم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرکزی / ممنوعیت بازدید محیط رودخانه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوی ها


طوفان شدید، گرد و خاک و دید ضعیف در استان های تهران، البرز، قم و مرکزی / ممنوعیت توقف در حاشیه رودخانه ها و جوی ها

گروه هواشناسی نسبت به طوفان از حداکثر، کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گرد و غبار را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش دید در استان های تهران، البرز، قم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرکزی هشدار داد.


به گزارش ایلنا، گروه هواشناسی در اطلاعیه شخصی نسبت به افزایش سامانه همرفتی به طور قابل توجهی در ساعات عصر را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوایل عصر هشدار داد.


بر ایده ادعا گروه هواشناسی، این سامانه بلافاصله ۲۸ فروردین ماه جاری عملیاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه بالا فردا ۲۸ فروردین ماه جاری پرانرژی {خواهد بود}. این سامانه باعث تحمیل طوفان کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار از حداکثر، کاهش دید را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش استاندارد هوا را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیش بینی بارندگی از حداکثر در کنار همراه خود رعد را انتخاب کنید و انتخاب کنید انرژی الکتریکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزش باد از حداکثر موقتی در مناطق تگرگ‌خیز ممکن است.

علاوه بر این بلافاصله در استان های تهران، البرز، قم، نیمه شمالی مرکزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فردا ۲۷ فروردین ماه در استان های تهران، البرز، قم، نیمه مرکزی شمالی چنین شرایطی موجود است.

اختلال در تردد داخل شهری را انتخاب کنید و انتخاب کنید برون شهری، سایش کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار، کاهش دید، جدی تر شدن استاندارد هوا، فرار بوته ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهال های فرسوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسیب به سازه های کوتاه مدت، گلخانه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تابلوهای تبلیغاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این خسارت به کشاورزی، سیل های موضعی، رواناب، صاعقه، کاهش دید یکی اجتناب کرده اند پیامدهای انجام این روش در ۲ روز است.

گروه هواشناسی طرفدار کرد: ساکنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذینفعان اجتناب کرده اند ترددهای بی معنی، استحکام سازه های کوتاه مدت، تردد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پارک در احاطه بوته ها فرسوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساختمان های ناتمام، ایمنی اجتناب کرده اند محصولات کشاورزی، ورزش در قله برای ادغام کردن پایین های تفریحی، ساختمان های در جاری مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جاری مونتاژ، پرواز همراه خود پاراگلایدر را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره طرفدار می کنند. بازی در خارج از درب اجتناب کرده اند بازدید رودخانه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کانال ها، پاکسازی پل ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید لاغر ها .


انتهای پیام/