عذرخواهی حسین زاده اجتناب کرده اند هواداران استقلال


عذرخواهی حسین زاده از هواداران استقلال

شرکت کننده نیروی کار فوتبال «استقلال» اجتناب کرده اند هواداران این نیروی کار عذرخواهی کرد.


به گزارش ایلنا، پس اجتناب کرده اند شکست استقلال مقابل نساجی در مرحله ۱ چهارم باقی مانده جام حذفی، امیرحسین حسین زاده همراه خود چشمانی گریان ورزشگاه آزادی را انصراف کرد. او هنگام خروج اجتناب کرده اند ورزشگاه اظهار داشت: ما شرمنده هواداران هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند آنها عذرخواهی می کنم.


وی در {پاسخ به} این پرس و جو کدام ممکن است خواه یا نه در نظر گرفته شده می کنید استقلال {در این} مرحله اجتناب کرده اند جام حذفی بردن تبدیل می شود، پاسخ داد: فوتبال تمام شد!انتهای پیام/