عمیق جدید اجتناب کرده اند افزایش مستمری های تامین اجتماعی


جزئیات جدید از افزایش مستمری های تامین اجتماعی

در دنیای آنلاین ما اخباری مبنی بر افزایش مستمری بازنشستگان کارگری آشکار تبدیل می شود کدام ممکن است در مقاطعی موجب اولویت بازنشستگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار های آنان شده است.

حسن صادقی رئیس صفحه بحث صنفی ایثارگران کانون کارگری در زمینه فینال گزینه ها افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی سال ۱۴۰۱ ذکر شد: افزایش حداقل دستمزد هر دو به اصطلاح مستمری دستمزد خاص است؛ توافقی صورت گرفته است. قوانین دستمزد شورای برتر کار دقیقاً با اشاره به حداقل دستمزد بازنشستگان اعمال تبدیل می شود.

به آگاه وی، بر ایده الزامات ماده ۱۱۱ قوانین تامین اجتماعی، افزایش مستمری بازنشستگان برابر افزایش حداقل دستمزد کارمندان مصوب شورای برتر شکل است. به معنای واقعی کلمه هستند شبیه به افزایش حقوق ۵۷.۴ درصدی برای بازنشستگان اعمال تبدیل می شود.

صادقی تاکید کرد: منتظر پاسخ استفساریه مجلس دانستن درباره بازنشستگان سایر کلاس ها هستیم. {به دلیل} همین ویرگول در تبصره ۱۲ قوانین بودجه اجتناب کرده اند مجلس استعلام گرفتیم کدام ممکن است اگر پاسخ این پرس و جو می به اینجا رسید افزایش حقوق بازنشستگان سایر سطوح نیز تصویب می شد. با اشاره به سایر سطوح مزدی نیز همین مصوبه شورای برتر کار اعمال احتمالاً خواهد بود، این تذکر گروه را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگان بازنشستگان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفساریه ای کدام ممکن است اجتناب کرده اند مجلس کرده ایم در همین راستا است کدام ممکن است اجتناب کرده اند طریق رفع ضرر ویرگول. . در قوانین بودجه، سایر سطوح دستمزد افزایش خواهد یافت.