غذاهای کامل: تغذیه


فقط کنجکاو هستم که ببینم دیگران چه کمکی می کنند- اما آیا رژیم کاملی وجود دارد که تمام مواد مغذی کلان و خرد مورد نیاز هر روز را تامین کند؟ مطمئناً ما فرض می کنیم هیچ شرایط پزشکی وجود ندارد که به چیزی غیر عادی نیاز داشته باشد؟ همچنین ، آیا کسی در اینجا وجود دارد که هر روز غذای یکسانی را با نتایج عالی بخورد؟

من فقط اینجا هستم تا آنچه را که همه می گویند بخوانم.

البته من می دانم که کاهش وزن / افزایش وزن ، سایر اهداف ورزشی و غیره تفاوت ایجاد خواهد کرد.

Posted on

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *