فاصله مسئولان و مردم باید کم شود


فاصله مسئولان و مردم باید کم شود

دبیرکل «جمعیت ایران اسلامی توسعه و عدالت» گفت: جدایی و انزوای مدیران و مردم تحت هیچ شرایطی قابل قبول نیست و رویکرد سخنران به بازدید از مناطق فقیرنشین و آشنایی با مردم به همین دلیل است. زندگی مردم . . ارتباط نزدیک با مشکل


به گزارش ایلنا، محمدسعید احدیان در پیامی به نیروهای انقلابی استان کهگیلویه و بویراحمد در یاسوج تبریک گفت. وی بر ضرورت همکاری و وحدت قوای مقننه و مجریه تاکید کرد و گفت: مجلس و دولت باید با همکاری و اتحاد کشور را به آرامش برسانند.


وی خاطرنشان کرد: دولت و کنگره انقلاب ظرفیت موثری برای خدمت به مردم دارند و باید تلاش کرد تا این ظرفیت و قدرت برای خدمت به کشور و مردم افزایش یابد.

تلاش دولت برای تامین رفاه و معیشت مردم به دلیل سیاسی و رسانه ای بودن رئیس مجلس است، موضوع معیشت و رفاه مردم بسیار مهم است و به همین دلیل تحت فشار هستند. کمک های پارلمانی

وی بر ضرورت حمایت از دولت تاکید کرد و خاطرنشان کرد: مجلس و کلیباف شخصاً به حل مشکلات و چالش های پیش رو کمک می کنند.

دبیرکل انجمن توسعه و عدالت ایران اسلامی خاطرنشان کرد: توجه مدیریت به حل مشکلات مردم است و روش اصلی کلیباف این است که شخصاً مشکلات مردم را پیگیری کند و گلوگاه های به وجود آمده را رفع کند. در مقابل کشور و مردم .

احدیان با تاکید بر اینکه باید به مناطق محروم توجه بیشتری شود خاطرنشان کرد: شورای اسلامی و کلیباف در تلاش هستند تا با اقدام، زیرساخت های استان ها و مناطق محروم را تقویت کرده و رضایت مردم را شاهد باشیم.

وی با تاکید بر اینکه فاصله بین مسئولان و مردم باید به حداقل برسد، گفت: شکاف بین مدیران و مردم را به هیچ عنوان نمی توان پذیرفت، رویکرد کلیباف ماندن در مناطق کمتر برخوردار و نزدیک شدن به مشکلات مردم است. .

دستیار رئیس مجلس افزود: اذهان عمومی از مجلس توقعات زیادی دارند و به حق هم هستند و بر این اساس سفر کلیباف به کهگیلویه و بویراحمد و سایر استان ها ضروری است.


انتهای پیام/